top of page

Trends 

Zowel in het verpakken van AGF-producten als in het fysiek- en online shoppen

Trends worden onverdeeld in mega-, macro- en microtrends.
Megatrends gaan over verschuivingen in de maatschappij. Macrotrends gaan over behoeften van de consument en de verschuivingen in behoefte. Microtrends zijn de oplossingen, de zichtbare zaken, bijvoorbeeld food trends. 

Trends met betrekking tot Covid-19 worden niet meegenomen, tenzij deze invloed hebben op een megatrend en een verschuiving in de maatschappij tot gevolg heeft. 

In dit onderzoek zijn trends op het gebied van verpakken van AGF-producten in de Nederlandse retail markt en trends op het gebied van fysiek- en online shoppen onderzocht en deze worden op de verschillende niveaus toegelicht. Klik op één van de knoppen hieronder voor meer informatie. 

Knop.png

Schakels binnen de keten

De onderzochte schakels binnen de witlof- en appelketen

Om de keten in kaart te kunnen brengen was het van belang om de best passende schakels te onderzoeken, waarin duurzaamheid een rol speelde. Uiteindelijk zijn er zeven schakels onderzocht, waarbij de schakels teelt tot en met verwerking per product zijn onderzocht. Vervolgens zijn de schakels vanaf transport als één geheel verder onderzocht.

 

In onderstaand figuur is een weergave van de schakels die binnen dit project een rol speelde. Daarbij is er een korte uitleg gegeven over hetgeen wat bij deze schakel aan bod is gekomen. 

 

Om een visueel beeld te geven over het verloop van de keten, zijn drie infographics gemaakt. Klik op onderstaande buttons om deze te zien.

In onderstaand figuur is weergegeven welke stappen in de keten worden behandeld. 

Knop.png
Knop.png
Knop.png
Keten van de keten - website.jpg
Fruit and vegetables.jpg
bottom of page