Vervolgketen

Een visuele weergave van het vervolg van de witlof- en appelketen: transport, retail, consument en afvalverwerking

Infographic transport, retail, consument en afvalverwerking - website.jpg
Knop.png

Transport naar distributiecentrum

Nadat de witlof en appels zijn verwerkt kunnen deze getransporteerd worden naar de distributiecentra van de supermarktorganisaties Jumbo Supermarkten en Albert Heijn. Het vervoer naar de supermarktorganisaties wordt via de verwerkingsbedrijven of de coöperatieve regeling geregeld. 

Transport naar supermarkt

Witlof

Tijdens het transport is het van belang dat witlof gekoeld getransporteerd wordt. Het blijkt dat er geen eenduidige transporttemperatuur is voor witlof. Zo transporteert het ene bedrijf witlof bij 7 °C,waarbij een teler benoemt dat bij een temperatuur van 4 °C de bovenste producten bevriezen. Een ander bedrijf vervoert daarentegen de witlof bij een temperatuur van 2 tot 3 °C. 

Appels

Wat betreft appels blijkt dat deze vervoerd kunnen worden bij elke temperatuur beneden de 7 °C. Ook bij appels wordt er door verschillende bronnen een andere tranporttemperatuur benoemd. Ook hiervoor is dus geen eenduidige transporttemperatuur.


De belangrijkste methoden om kwaliteit van groenten en fruit, zoals witlof en appels te waarborgen zijn temperatuurbeheersing en een gesloten koelketen. Daarna volgt het belang van vochtbeheersing waarbij een wisselwerking van belang is om indroging te beperken. Aangezien ontvochtigen veel energie kost dient dit waar mogelijk vermeden te worden. Een strategie om vocht te beheersen is door het gebruik van geschikte verpakkingen, die naast uitdroging een bijdrage leveren aan de houdbaarheid van het product

Retail

In de retail speelt derving een grote rol als het gaat over de houdbaarheid van producten. Bij derving is het product niet goed genoeg meer voor verkoop, waardoor het weggegooid/ afgevoerd dient te worden.

Het blijkt dat de meeste derving plaatsvindt in de winkel zelf. Daar wordt het product gepresenteerd, waardoor het gevoeliger is voor derving. Het product kan vallen en consumenten raken de producten aan. 


Consumenten en het winkelpersoneel
Volgens de respondenten die werkzaam zijn in de appelteelt- of verwerking zit derving ook in het schap, aangezien er contact is tussen de consument en het product. Tevens het winkelpersoneel wordt als oorzaak van derving gezien, omdat zij niet zorgvuldig de appels bijvullen en daarbij de appels boven op de andere appels gooien.

Consument - Aankoop

Witlof
Bij de aankoop van witlof speelt de grootte van het gezin een rol. Zo wordt eerder gekozen voor losse witlof, omdat men dan zelf het aantal witlofstronkjes kan uitkiezen. Volgens de respondenten is het nadeel van de verpakte witlof dat er één kleinere stronk tussen zit om de vereiste 500 gram in gewicht te behalen. Aan deze stronk blijkt men niks te hebben, omdat deze dan volledig bitter is. Ook promoties spelen een rol als het gaat om de soort verpakking die men koopt. 


Appels
De uitstraling en de structuur wordt door de respondenten benoemd als belangrijke aankoopfactoren van appels. Ook de smaak van de appel speelt een rol, wat blijkt uit de verschillende rassen die door de respondenten worden gekocht. Daarnaast speelt de grootte van het huishouden een rol bij de aankoop van appels. Het merendeel van de respondenten koopt de appels los, omdat zij deze dan zelf uit kunnen zoeken en kunnen beoordelen op stevigheid.

Communicatie in de winkel

Het blijkt dat de respondenten in de supermarkt niet goed zien welke groenten en fruit uit het seizoen komen en welke lokaal geteeld zijn. Daarbij geven ze aan dat zij sneller producten uit Nederland zouden kopen als dit erbij staat. Toch werken al vele supermarkten met labels en stickers om lokale producten aan te tonen.

Betreft duurzaamheid blijkt dat consumenten behoeften hebben over informatie over de duurzaamheid van het product. Het gaat dan over gebruik van bestrijdingsmiddelen, de hoeveelheid verspilling en afval.

Consument - Bewaarmethoden

Witlof

Als het gaat om witlof dan blijkt dat alle respondenten deze bewaren in de koelkast. De redenering hierachter is volgens twee respondenten dat deze koel en donker bewaard dienen te worden. Een andere respondent doet dit uit gewoonte, omdat volgens haar alle groenten en fruit in koelkast bewaard dienen te worden.

Appels

Hoewel een appel in de koelkast bewaard dient te worden, blijkt uit de focusgroep dat deze op verschillende manieren wordt bewaard. Zo worden appels zowel op de fruitschaal als in de koelkast bewaard. Als redenen wordt bijvoorbeeld het gebrek aan ruimte in de koelkast benoemd, waardoor de respondent de appel wel op de fruitschaal dient te bewaren.

Communicatie van bewaarmethoden
Uit de antwoorden blijkt dat er onwetendheid heerst over de bewaarmethode van appels. Veelal wordt de bewaarmethode van groenten en fruit onbewust en uit gewoonte bepaald. De reden hiervoor is dat men geen tijd heeft om de juiste bewaarmethoden op te zoeken.

Op de vraag of de respondenten iets missen op het gebied van communicatie vanuit supermarkten of andere organisaties, blijkt dat zij graag visuele informatie of feitjes hierover willen. Bijvoorbeeld op de verpakking. Ook uit onderzoek van het Voedingscentrum blijkt dat een vijfde van de consument behoefte heeft aan informatie of tips over goed bewaren (van Dooren & Knüppe, 2020).

Consument - Weggooien van restproduct

Witlof

Witlof wordt meestal in de gft-bak weggegooid. Echter, geven drie respondenten aan hun oude witlof bij het restafval weg te gooien. Dit zou komen doordat er geen beschikbare containers rondom hun huis aanwezig zijn.

Appels

De appels worden bij de respondenten weggegooid op het moment dat ze melig beginnen te worden. Gebrek aan kennis en ruimte zorgt voor voedselverspilling.

 

Weggooien van de verpakking

Naast prijs speelt gebrek aan informatie over het weggooien van de verpakking ook een rol in het afvalscheidingsgedrag van de consument. Uit de focusgroep kwam naar voren dat de respondenten te weinig kennis beschikken over afvalstromen, waardoor foutief wordt weggegooid. Deze (online) informatie wordt niet zelf door de consument opgezocht, aangezien dit veel tijd in beslag zou nemen. Wel zouden de respondenten deze informatie graag terug op de verpakking willen zien door middel van bijvoorbeeld iconen of een weggooiwijzer. Echter, verschilt per gemeente de regels over afvalscheiding, waardoor de iconen of weggooiwijzer niet altijd van toepassing zullen zijn binnen verschillende gemeentes.

Fruit and vegetables.jpg