top of page
ontwerpen infographic pagina's wix_Teken

Bronnen:
Interviews met een afvalverwerker

Beton Lexicon. (2018, oktober 15). AEC-bodemas. Opgehaald van www.betonlexicon.nl: https://www.betonlexicon.nl/A/AEC-bodemas

Rijksoverheid. (sd). Hernieuwbare energie uit afvalverbranding. Opgehaald van www.rvo.nl: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/bio-energie/afvalverbranding

Utrecht Sustainability Institute. (2015, juni). Van voedselverspilling naar voedsel. Opgehaald van www.usi.nl: https://usi.nl/wp-content/uploads/2021/01/rapport-van-voedselverspilling-naar-voedsel_CEL10.pdf

 

bottom of page