top of page
ontwerpen infographic pagina's wix_Teken

Bronnen:
Interviews met een afvalverwerker

Beton Lexicon. (2018, oktober 15). AEC-bodemas. Opgehaald van www.betonlexicon.nl: https://www.betonlexicon.nl/A/AEC-bodemas

Keurmerkenwijzer. (z.d.). Opgehaald van Keurmerkenwijzer: https://keurmerkenwijzer.nl/keurmerken/weggooiwijzer/#:~:text=Milieu%20Centraal%20heeft%20in%202012,%2C%20kunststof%2C%20drankenkarton%20en%20restafval.

KIDV. (2018, November). Opgehaald van https://kidv.nl/media/publicaties/20190821_handleiding_weggooiwijzer_nl.pdf?

Rijksoverheid. (sd). Hernieuwbare energie uit afvalverbranding. Opgehaald van www.rvo.nl: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/bio-energie/afvalverbranding

Rijksoverheid. (2020, Maart 6). Van Veldhoven lanceert Europees Plastics Pact. Opgehaald van www.reiksoverheid.nl: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/06/van-veldhoven-lanceert-europees-plastics-pact#:~:text=Schone%20oceanen%20en%20veel%20meer%20hergebruik&text=Het%20pact%20bevat%20vier%20inhoudelijke,met%20ten%20minste%2020%25%3B

bottom of page