top of page
ontwerpen infographic pagina's wix_Teken

Bronnen:
Interviews met transporteurs van kant-en-klaar maaltijden

Interviews met transporteurs van supermarktketens

Beton Lexicon. (2018, oktober 15). AEC-bodemas. Opgehaald van www.betonlexicon.nl: https://www.betonlexicon.nl/A/AEC-bodemas 

Rijksoverheid. (sd). Hernieuwbare energie uit afvalverbranding. Opgehaald van www.rvo.nl: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/bio-energie/afvalverbranding

bottom of page