top of page
ontwerpen infographic pagina's wix_Teken

Bronnen:
Interviews met supermarktmedewerkers van o.a. Jumbo en Albert Heijn

CBL. (2020, maart 12). Nederlandse supermarkten maken voedselverspilling inzichtelijk. Opgehaald van www.cbl.nl: https://www.cbl.nl/nederlandse-supermarkten-maken-voedselverspilling-inzichtelijk/

Natuur & Milieu. (2020, februari 1). Voedselverspilling, hoe erg is dat nu echt? Opgehaald van www.natuurenmilieu.nl: https://www.natuurenmilieu.nl/themas/kenniscentrum/explainer-voedselverspilling/

R. Buurman, J. V. (sd). Supermarkten en voedselverspilling. Opgehaald van www.wur.nl: https://edepot.wur.nl/312810

Reinders, U. (2020, augustus 12). Supermarkten beter voorbereid op uitval koelinstallatie tijdens zomerhitte. Opgehaald van www.koudeenluchtbehandeling.nl: https://www.koudeenluchtbehandeling.nl/verdieping/supermarkten-beter-voorbereid-op-uitval-koelinstallatie-tijdens-zomerhitte-101462?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.135649778.259448205.1616165597-1424439008.1613640489


 

bottom of page