top of page

Onderzoek "Goed Verpakt"

Potentiële verduurzamingsmogelijkheden binnen de procesketens

van witlof en appels

Wij zijn Jenny Huynh en Cindy De Renett en wij zijn vierdejaars studenten aan HAS Hogeschool. Via het consortium Goed Verpakt is HAS Hogeschool een samenwerking aangegaan met de Hogeschool van Amsterdam en de Haagse Hogeschool. Daarbij is ook het KIDV (Kennisinstituut Duurzaam Verpakken) betrokken. Er zijn een aantal projecten uitgezet, waaronder een project om de AGF-procesketen te verduurzamen. Hierbij werd gezocht naar de integraal duurzaamste product-verpakkingscombinatie voor twee AGF-producten.

 

Omdat er niet één oplossing is betreft duurzaamheid, ook wegens het brede begrip, is gezocht naar de meest potentiële verduurzamingsmogelijkheden voor de AGF-procesketen. Dit project heeft zich gefocust op de producten witlof en appels. Om de keten in kaart te brengen zijn de schakels teelt tot en met afvalverwerking uitgewerkt. Hier lees je meer over de schakels binnen de keten!

Het project vond plaats van februari 2022 tot en met juni 2022, waarbij wij ons verdiept hebben in de wereld van witlof en appels.  

 

Fruit and vegetables.jpg

Voor het afstudeerproject hebben wij ons verdiept in de keten van witlof en appels. Hiervoor zijn de schakels teelt, opslag, verwerking, transport, retail, consument en afvalverwerking onder de loep genomen.

 

De resultaten tonen de meest potentiële verduurzamingsmogelijkheden aan voor beide ketens.

 

Op 20 juni 2022 zijn de belangrijkste resultaten, conclusies en aanbevelingen gepresenteerd voor het consortium Goed Verpakt. Op deze website zijn deze bevindingen terug te lezen.


Veel leesplezier toegewenst namens
Jenny Huynh en Cindy De Renett.

 

1655991669970.jfif
bottom of page