top of page
ontwerpen infographic pagina's wix_Teken

Bronnen:
Interviews met boeren

Docukit. (sd). Van akker tot eten. Opgehaald van www.docukit.nl: https://www.docukit.nl/spreekbeurt/van-akker-tot-eten 

Rijksoverheid. (2020). Ministerie van Landbouw. Opgehaald van file:///D:/Leerjaar%204%20Food%20Innovation/IO/Inleiding%20en%20Toetsing/beantwoording-kamervragen-over-overbevissing-in-2020.pdf 

Van der Hoorn, S. (2002). Bewaren en afzet. Opgehaald van www.maken.wikiwijs.nl: https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/1540de0ca76a4efdb318b8214940ef4b.pdf 

Vlees.nl. (sd). Over het slachtproces en de productie van vlees. Opgehaald van www.vlees.nl: https://www.vlees.nl/themas/van-vee-naar-vlees/slachtproces/ 

Voedingscentrum. (sd). Slachterij. Opgehaald van www.voedingscentrum.nl: https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/slachthuis.aspx#:~:text=In%20het%20slachthuis%20worden%20de,%2C%20kippen%2C%20schapen%20en%20geiten. 

WWF. (2021). Opgehaald van https://www.wwf.nl/wat-we-doen/focus/oceanen/duurzame-visserij/overbevissing 

bottom of page