top of page
ontwerpen infographic pagina's wix_Teken

Bronnen:
Interviews met verpakkingsbedrijven

AD. (2017). Groot deel Nederlandse verpakkingen niet recyclebaar vanwege PVC. Opgehaald van https://www.ad.nl/binnenland/groot-deel-nederlandse-verpakking-niet-recyclebaarvanwege-pvc~a04005ae/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Albert Heijn. (sd). Minder verpakkingen en meer recycling. Opgehaald van www.ah.nl: https://www.ah.nl/over-ah/duurzaamheid/verpakkingen

Afvalfondsverpakkingen. (2020). Verpakkingen in de circulaire economie - Recycling verpakkingen 2019. Opgehaald van afvalfondsverpakkingen.nl: https://afvalfondsverpakkingen.nl/a/i/Verpakkingen-in-de-circulaire-economie-recyclingverpakkingen-Nederland-2019-web.pdf


Holwerda, H., Tiekstra, S., & Hooimeijer, A. (2019). Recycling van papier en karton in Nederlands in 2019. IJsselburcht: Stichting Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK)

Natuur&Milieu. (2019, augustus 28). Ontbreken informatie op verpakkingen staat recycling in de weg. Opgehaald van www.natuurenmilieu.nl: https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/verpakkingen-zorgen-voor-veel-afval-enzijn-te-vaak-niet-te-recyclen/

PlasticsEurope. (sd). Kunststoffen zorgen voor minder verspilling van voedsel en grondstoffen. Opgehaald van www.plasticseurope.org: https://www.plasticseurope.org/nl/aboutplastics/packaging/plastics-save-food-andresources#:~:text=Kunststoffen%20zorgen%20voor%20minder%20verspilling%20van%20vo edsel%20en%20grondstoffen,- E%C3%A9n%20terrein%20waarop&text=Jaarlijks%20wordt%20wereldwijd%20

RAJAPACK. (2021). Waarom is recylcen van karton zo belangrijk? Opgehaald van https://www.rajapack.nl/blog-nl/hoe-papier-en-karton-recyclen/

RTS. (2020, October). The complete plastics recycling process. Opgehaald van www.rts.com: https://www.rts.com/blog/the-complete-plastics-recycling-process-rts/

 

bottom of page