top of page

Onderzoek "Goed Verpakt"

Werken aan een betere toekomst

Wij zijn Sharon Huis in ’t Veld, Job Schalk en Femke Dijkstra en wij zijn 4e-jaars studenten aan HAS Hogeschool. De HAS Hogeschool is samen met de Hogeschool van Amsterdam en de Haagse Hogeschool aan de slag gegaan met projecten omtrent de integrale verduurzaming van product-verpakkingscombinaties in de voedingsindustrie.

In samenwerking met het KIDV (Kennisinstituut Duurzaam Verpakken) heeft het lectoraat van de HAS Hogeschool een aantal opdrachten geformuleerd welke de komende 2 jaar uitgevoerd gaan worden onder de naam “Goed verpakt” en ons afstudeerproject is daar een van. 
Sinds begin 2021 zijn wij ons gaan verdiepen in de wereld van kant-en-klaar maaltijden en de keten hiervan.  

 

micvac-chilled-ready-meals-in-store.jpg

Voor ons afstudeerproject hebben wij onderzoek gedaan naar de integrale duurzaamheid van product-verpakkingscombinaties van (dagverse) kant-en-klaarmaaltijden. Er is een consortium samengesteld met bedrijven en organisaties die betrokken zijn binnen het project en de branche. De resultaten en aanbevelingen van ons project worden gepresenteerd op 28 juni 2021 op HAS Hogeschool voor het consortium. De resultaten en aanbevelingen zijn ook terug te vinden op deze website.

 


Veel leesplezier toegewenst namens
Sharon Huis in ’t Veld, Job Schalk en
Femke Dijkstra.

 

bottom of page